RW12型跌落式熔断器(AF122型)

RW12型跌落式熔断器(AF122型)-浙江恩彼迈电气有限公司

AFRW12-2型跌落式熔断器技术参数:

型  号 额定电压 额定电流 开断电流 冲击电压 工频耐压 爬距
AFRW122-12/100 12kV 100A 6.3kA 110kV 42kV 220mm
AFRW122-12/200 12kV 200A 8kA 110kV 42kV 220mm
AFRW122-15/100 15kV 100A 6.3kA 125kV 45kV 320mm
AFRW122-15/200 15kV 200A 8kA 125kV 45kV 320mm
AFRW122-24/100 24kV 100A 6.3kA 150kV 65kV 520mm
AFRW122-24/200 24kV 200A 8kA 150kV 65kV 520mm
AFRW122-33/100 33kV 100A 6.3kA 170kV 70kV 660mm
AFRW122-33/200 33kV 200A 8kA 170kV 70kV 660mm
AFRW122-36/100 36kV 100A 6.3kA 170kV 70kV 720mm
AFRW122-36/200 36kV 200A 8kA 170kV 70kV 720mm
AFHRW122-12/100 12kV 100A 6.3kA 110kV 42kV 380mm
AFHRW122-12/200 12kV 200A 8kA 110kV 42kV 380mm
AFHRW122-24/100 24kV 100A 6.3kA 150kV 65kV 540mm
AFHRW122-24/200 24kV 200A 8kA 150kV 65kV 540mm
AFHRW122-33/100 33kV 100A 6.3kA 170kV 70kV 720mm
AFHRW122-33/200 33kV 200A 8kA 170kV 70kV 720mm

**H代表复合型跌落式熔断器,无则代表瓷熔断器