AFRW12-3型跌落式熔断器

AFRW12-3型跌落式熔断器-浙江恩彼迈电气有限公司

AFRW12-3型跌落式熔断器技术参数:

型  号 额定电压 额定电流 开断电流 冲击电压 工频耐压 爬距
AFRW123-12/100 12kV 100A 6.3kA 110kV 42kV 220mm
AFRW123-12/200 12kV 200A 8kA 110kV 42kV 220mm
AFRW123-15/100 15kV 100A 6.3kA 125kV 45kV 320mm
AFRW123-15/200 15kV 200A 8kA 125kV 45kV 320mm
AFRW123-24/100 24kV 100A 6.3kA 150kV 65kV 520mm
AFRW123-24/200 24kV 200A 8kA 150kV 65kV 520mm
AFRW123-33/100 33kV 100A 6.3kA 170kV 70kV 660mm
AFRW123-33/200 33kV 200A 8kA 170kV 70kV 660mm
AFRW123-36/100 36kV 100A 6.3kA 170kV 70kV 720mm
AFRW123-36/200 36kV 200A 8kA 170kV 70kV 720mm
AFHRW123-12/100 12kV 100A 6.3kA 110kV 42kV 380mm
AFHRW123-12/200 12kV 200A 8kA 110kV 42kV 380mm
AFHRW123-24/100 24kV 100A 6.3kA 150kV 65kV 540mm
AFHRW123-24/200 24kV 200A 8kA 150kV 65kV 540mm
AFHRW123-33/100 33kV 100A 6.3kA 170kV 70kV 720mm
AFHRW123-33/200 33kV 200A 8kA 170kV 70kV 720mm

**H代表复合型跌落式熔断器,无则代表瓷熔断器